De nieuwe kans

Jongeren zonder GBA inschrijving / UWV uitkering / Bijstandsuitkering

Rotterdam-Zuid

18 - 27


Gilbert Calmez

010 – 2151824

https://www.denieuwekans.org/

Jongvolwassen mannen

De Nieuwe Kans is een ‘verandertraject’. We ondersteunen en helpen multiprobleem jongvolwassenen mannen (18-27) jaar met hun complexe problemen. Samen met een deelnemer zorgen we allereerst voor stabilisatie. Tijdens het dagprogramma wordt in het traject gewerkt aan transformatie. Het doel is dat de deelnemers aan DNK zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren: via werk, een passende opleiding of indien noodzakelijk specialistische zorg.