Futuro

Alle jongeren

Regio Rijnmond / Overig

Coaching/Werkfit / Begeleiding naar werk

18 (en jonger) / 18 - 27 / 27 (en ouder)


Jacqueline Hoogland

06-20412077

www.futuro.nl

Voor jongeren die de toekomst hebben

Futuro geeft advies en uitvoeringswerk aan gemeenten, overheidsdiensten, particuliere organisaties, bedrijven, scholen en andere partijen die zich inzetten voor het creëren van een goede leefomgeving voor jongeren. Ze richten op jongeren die tegen problemen aanlopen, die door verschillende situaties minder kansen gekregen hebben. Ze hebben uitgebreide ervaring op het gebied van veiligheid, scholing, werkgelegenheid om jongeren met veel problemen bij te staan.

Ze kunnen barrières in de samenwerking tussen professionals doorbreken. In de gemeente Rotterdam leveren zij bijvoorbeeld de Intensief Case Managers bij de wijkteams in het gebied Delfshaven.

Meer weten? Check de site www.futuro.nl