Goud van Noord

UWV uitkering / Bijstandsuitkering / Ziektewet / Wajong / WIA / Niet-uitkeringsgerechtigde (NUG) / Niet Uitkering Ontvangende (NUO)

Rotterdam-Noord / Rotterdam-Zuid

Maatschappelijk werk / Coaching/Werkfit / Begeleiding naar werk / Buurtwacht / Buurtpreventie / Taalondersteuning / Trainingen en Workshops

18 (en jonger)


Bram Robbertson

06-42665551

www.goudvannoord.nl

Wij zijn goud

Goud van Noord is een Christelijke stichting dat zich ten doel stelt voor mensen in Rotterdam maar vooral in het Noorden. Ze geloven dat iedereen unieke vaardigheden en capaciteiten hebben. Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat hun aan drijft. Ze vertegenwoordigen gelijke kansen en respect. De organisatie is er voor eenzaamheid, werklozen, laaggeletterde, armlastige en kinderen. Ze hopen mensen te helpen zich te ontdoen van passiviteit en wanhoop, weer te handelen, veerkrachtig te worden, positief te denken en hiervan creatieve mensen maken die een unieke bijdragen leveren aan de samenleving.

Meer weten? Check de site!