Kijk op Welzijn

Alle jongeren

Regio Rijnmond

Maatschappelijk werk

18 (en jonger) / 18 - 27 / 27 (en ouder)


Jeffrey van Veen

0181691809

https://www.kijkopwelzijn.nl/jeugd-en-jongerenwerk

Over KijkopWelzijn

Alles voor en met elkaar. KijkopWelzijn is er voor alle Barendrechters. KijkopWelzijn richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen in de samenleving. Denk hierbij aan jongeren in een sociaal isolement, mantelzorgers en ouderen. Maar ook voor alle vrijwilligers en buurtbewoners in Barendrecht.