MEE Rotterdam

Regio Rijnmond


Marissa Tromp- Nunes

https://www.meerotterdamrijnmond.nl/

Iedereen doet mee!

Wij helpen mensen met een beperking om zoveel mogelijk zelfstandig, evenwichtig en onafhankelijk hun leven in te richten. We geven hen een steuntje in de rug en helpen drempels wegnemen. MEE Rotterdam Rijnmond maakt zo meedoen mogelijk. En zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving. Wij leveren maatwerk door de herkenbare MEE-werkwijze aan te vullen met een pallet aan methodieken.