Stichting BuurtLAB

Rotterdam-Noord

Maatschappelijk werk

18 (en jonger) / 18 - 27 / 27 (en ouder)


https://www.buurtlab.nl/

Schouders eronder!

BuurtLAB ontwikkelt concepten op basis van de input van burgers. Het is luisteren, bedenken, organiseren en uitvoeren. Dat doen we volgens het net-niet-in10stappen-plan: UT KEN OOK ANDERS. Dat is onze aanpak. Die staat vast, maar de uitkomst is iedere keer anders.

Dat leverde in de afgelopen jaren (vanaf 2007) mooie dingen op: Ravottuh, FC Zylyn, Groentuh, Blikgroentuh, Hoog Koeture, Smakelijke Moestuinen, Sportcampus Crooswijk.

Wanneer het concept is uitgewerkt en er budget is gevonden, zetten we de schouders eronder.