Stichting JOZ

Rotterdam-Zuid

Maatschappelijk werk / Coaching/Werkfit / Begeleiding naar werk / Trainingen en Workshops

18 (en jonger) / 18 - 27


Fabian Keerveld

0611783800

https://stichtingjoz.nl/

Stichting JOZ

De inzet van JOZ is een aanvulling op het lokale/reguliere jongerenwerk. De invalshoek is de straat ; wij zoeken jongeren op daar waar zij te vinden zijn en werken primair ambulant. Wij hebben hierbij specifieke aandacht voor jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen van school en/of werk. Jongeren begeleiden naar een zinvolle dagbesteding is een belangrijke onderdeel van een integrale aanpak op jeugdoverlast.