Stichting Mano

UWV uitkering / Bijstandsuitkering / Ziektewet / Wajong / WIA / Niet-uitkeringsgerechtigde (NUG) / Niet Uitkering Ontvangende (NUO)

Rotterdam-Noord / Rotterdam-Zuid

Maatschappelijk werk / Coaching/Werkfit / Begeleiding naar werk / Trainingen en Workshops


010-4222506

www.stichtingmano.nl

Steuntje in de rug voor kwetsbare Rotterdammer!

Stichting Mano is al ruim vijftien jaar actief om kwetsbare Rotterdammers beter aansluiting te laten vinden bij de Rotterdams-Nederlandse samenleving. Naast het programma SamenDoorSamen voor statushouders organiseert de stichting vele andere projecten zoals VoorleesExpress Rotterdam, SamenGroeien en Taal &thema, gericht op het geven van een steuntje in de rug aan Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de maatschappij in eerste instantie minder vanzelfsprekend lijkt. We richten ons daarbij met name op vluchtelingen, statushouders en mensen met een migratieachtergrond die al langer in Rotterdam woonachtig zijn.

Meer weten? Check de site!