WELZIJN ALBRANDSWAARD

Regio Rijnmond

18 (en jonger) / 18 - 27


J. Wijnand

0681688676

https://www.welzijnalbrandswaard.nl/

Samen sterk

Samen Sterk voor Welzijn in Albrandswaard is onze bedoeling. Wij streven ernaar dat iedere inwoner van Albrandswaard, van jong tot oud, op zijn of haar eigen manier kan deelnemen aan onze samenleving.

Wat betekent onze bedoeling Samen Sterk voor Welzijn in Albrandswaard? Dit is op meerdere manieren uit te leggen. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is het gezegde. En dit geldt zeker voor ons welzijnswerk. Door interactie met de ander word je gezien. Gezien in je unieke talenten, je kracht en ook je welzijnsvragen. Iedere levensweg kent uitdagingen. Wij lopen graag mee tijdens levensgebeurtenissen wanneer een inwoner een welzijnsvraag heeft. Dit doen wij samen! Of dit nu is samen met een professional of een vrijwilliger. Wij maken ons sterk voor een goed welzijn van iedere inwoner. Zo zijn wij er bijvoorbeeld voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, jongeren die eenzaam zijn en/of inwoners die iets in hun eigen buurt willen doen. Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Onze professionals en vrijwilligers dragen bij door o.a. ondersteuning, advisering, coaching en/of activering. De welzijnsvragen kennen een brede diversiteit. Wij zijn actief op de domeinen: Vraagwijzer, ouderenwerk, mantelzorg, maatjes, vrijwilligerswerk, jongerenwerk en buurtsportcoaching.